سامانه پیامکیاطلاع رسانی چیست؟

 

سامانه پیامکی اطلاع رسانی

 

هر شخص روزمره چند اس ام اس اخذ میکند , ولی مهم ترین مسئله‌ای که منجر می شود

سامانه پیامکی اطلاع رسانی

سامانه پیامکی اطلاع رسانی

شخص متبوع اس ام اسهای دریافتی خویش را گشوده نماید و بخواند چیست؟ می‌توان ذکر کرد پیام‌هایی بیشتر گشوده و خوانده میشوند که جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشند و همان اس ام اس اطلاع‌رسانی داشته باشند .

سامانه پیامکی آگهی

به چه شکل می‌توان یک اس ام اس آگهی ارسال کرد؟

برای ارسال این جور پیام‌ها به یک سامانه پیامکی آگهی نیاز است . مسلما تنی چند از اشخاص می باشند که پیام‌های تبلیغاتی خویش را بسته‌اند , برای ارسال اس ام اس اطلاع‌رسانی به یک خط خدماتی نیاز دارید تا بتوانید به تمام مخاطبان و مشتریان خویش ارسال پیام برنده داشته باشید یعنی چه بسا اشخاصی که اس‌ام‌اس های تبلیغاتی خویش را بسته‌اند نیز اخذ مینمایند .

خدماتی کردن خط پیامکی هزینه‌ای ندارد اما نیازمند مدارک حقوقی می باشد . در پیشین به اشخاص حقیقی و واقعی نیز این جور خط‌ها وابستگی می‌گرفت البته یکسری سالی است که‌این خط‌ها تنها به شرکت‌ها و موسساتی که مدارک حقوقی و ثبت کمپانی دارا هستند اعطا میشود .

چه‌طور می‌توان فارغ از داشتن مدارک حقوقی و ثبت کمپانی پیام کوتاه اطلاع‌رسانی ارسال کرد؟

واحد پیامدهی کمپانی ایده‌پردازان که کار خویش را بر روی وب سایت Taha sms . ir انجام می دهد با یک کدام از تولیدات خویش این ایراد را حل کرده است . شما میتوانید با نام نویسی در اس ام اس سپید که یک کدام از تولیدات و سرویس ها این واحد است .

اس ام اس سپید به کسانی که مدارک حقوقی برای خدماتی کردن خط پیامکی خویش ندارند امداد مینماید تا بتوانند به تمام مخاطبان و مشتریان خویش چه بسا اشخاصی که پیام‌های تبلیغاتی خویش را بسته‌اند نیز ارسال پیام کوتاه اطلاع‌رسانی انجام دهند .

 

سامانه پیامکی اطلاع رسانی

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

تعرفه و امکانات