رایگان

اقتصادی

حرفه ای

تجاری

الماس

امکانات اولیه
پایه / رایگان
اقتصادی
حرفه ای
تجاری
الماس
ارسال پیامک تکی
متن خود را تایپ و شماره گیرنده را مشخص کنید، سپس کافیست گزینه ارسال را انتخاب نمایید، طی چند ثانیه پیامک شما رسیده است.
ارسال پیامک انبوه
بانک شماره های خود را به صورت دستی، فایل اکسل یا تکست بارگذاری کنید و پس از تایپ متن پیامک و انتخاب گزینه ارسال، پیامک شما به دست مخاطبان رسیده است.