ارتباط با مشتری بی ادب

ارتباط با مشتری بی ادب

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

ارتباط با مشتری بی ادب

رابطه با مشتری بی ادب

بلد باشید خونسردی خودتان را محافظت نمائید .

ارتباط با مشتری بی ادب
ارتباط با مشتری بی ادب

هر چقدر نیز که شما شخصی با پاسخ های در آستین باشید , بدانید که نماینده قانونی کارتان می‌باشید . گهگاه برای برندتان بایستی پاسخ هایتان در به عبارتی آستینتان باقی بماند و خارج نیاید .

گهگاه منظوری بد برداشت می شود . این را همه به نیکی ادراک کرده ایم . ممکن است شما در قبال مشتری بی ادب باشید اما حقیقتا بی ادبی صورت نگرفته باشد و ما متوجه نشده باشیم که تمامی چیز معمولی است . به هیچ وجه احتمال دارد در گیر سو تفاهم شده ایم .

ظرف پر نباشیم . گهگاه آنقدر مشغول مشکلات هستیم و یا این که توقعمان را بیخودی بیش تر کرده ایم که یک کردار معمولی ما‌را می رنجاند . لطفا قبلی از داخل شدن به سرکار , پیاله توقعاتتان را خالی فرمایید . ممکن است روزی مشتریان خیلی خیلی مودبانه خلق و خوی نکنند .

به مکالمه خویش جهت بدهید . انگیزه مکالمه و یا این که رابطه را مشخص و معلوم نمائید و به رابطه جهت بدهید . بگذارید مشتری بداند برای چه نیازی با شما وارد مذاکرده شده‌است . ولی خوب تر است به صورت به طور کامل محترمانه در صورت لزوم به مشتری احساستان را بگویید و اعلام نمائید خلق و خوی و زبان وی موجب حزن شما می شود و خوب تر است مکالمه شما محترمانه ادامه یابد .

در حالتی‌که حس کردید مکالمه و رابطه با مشتری بی ادب خواهید داشت در بالا مطمئن گردید که اخلاق مشتری شما بی ادبانه نیست البته تمام این موردها در معنای قبول توهین و بی ادبی نیست . هیچ شخصی چه مشتری , چه دوست و … اذن توهین نخواهند داشت زیرا شما فروشنده می‌باشید . درین مقاله به شما یادگرفتن داده می شود که خلق و خوی قابل قبولی را در رابطه با مشتری بی ادب داشته باشید البته هیچوقت به شما فراگیری داده نمیشود که مورد توهین قرار بگیرید .

پیامک

ارتباط با مشتری بی ادب

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

تعرفه و امکانات

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید