پنل پایه

کاربری
رایگان 0 89.000
 • خط اختصاصی هدیه
 • اتصال به وبسرویس
 • ارسال به بلک لیست
 • دریافت رایگان پیامک
 • بازگشت اعتبار ناموفق
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط خدماتی رایگان
 • 5 هزار تومان شارژ هدیه
 • اعتبار زمانی پنل دائمی
 • تعرفه ارسال
 • ضمانت بازگشت وجه
ویژه جشنواره

پنل حرفه ای

کاربری
هزار تومان 150 250.000
 • خط اختصاصی هدیه
 • اتصال به وبسرویس
 • ارسال به بلک لیست
 • دریافت رایگان پیامک
 • بازگشت اعتبار ناموفق
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط خدماتی رایگان
 • 10 هزار تومان شارژ هدیه
 • اعتبار زمانی پنل دائمی
 • تعرفه ارسال 107تومان
 • ضمانت بازگشت وجه
40% OFF

پنل الماس

کاربری
هزارتومان 260 440.000
 • خط اختصاصی هدیه
 • اتصال به وبسرویس
 • ارسال به بلک لیست
 • دریافت رایگان پیامک
 • بازگشت اعتبار ناموفق
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط خدماتی رایگان
 • 20 هزار تومان شارژ هدیه
 • اعتبار زمانی پنل دائمی
 • تعرفه ارسال 95تومان
 • ضمانت بازگشت وجه
40% OFF

پنل ویژه

کاربری
هزارتومان 414 690.000
 • خط اختصاصی هدیه
 • اتصال به وبسرویس
 • ارسال به بلک لیست
 • دریافت رایگان پیامک
 • بازگشت اعتبار ناموفق
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط خدماتی رایگان
 • 30 هزار تومان شارژ هدیه
 • اعتبار زمانی پنل دائمی
 • تعرفه ارسال 74 تومان
 • ضمانت بازگشت وجه
40% OFF

پنل ویژه

کاربری
هزارتومان 990 990.000
 • خط اختصاصی هدیه
 • اتصال به وبسرویس
 • ارسال به بلک لیست
 • دریافت رایگان پیامک
 • بازگشت اعتبار ناموفق
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط خدماتی رایگان
 • امکان ایجاد یوزر ( نامحدود)
 • اعتبار زمانی پنل دائمی
 • تعرفه ارسال 57تومان
 • ضمانت بازگشت وجه
کمترین تعرفه