پیام کوتاه روز فردوسی

پیام کوتاه روز فردوسی

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پیام کوتاه روز فردوسی

پیام کوتاه روز فردوسی

واژگان اهل ایران به تو وام دار اند ای حکیم
ای کاش می دانستی که مدام در قلب مایی ای حکیم

شاهنامه را به پایان رساند و پارسی را نگهداری
بود حکیم نکرد حیله بر اسرار دل .

فردوسی امین بود محافظ گویش ثمین

بود حکیم و کرد استارت به بیان کردن اسرار زمین .

سالروز به دنیاآمدن حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همگی ایرانیان تهنیت می‌گویم

زادروز آن عالم روایت و حماسه پارسی را

به دوست دارانش شادباش میگویم

سالروز میلاد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به تمامی ایرانیان شادباش میگویم

پیام کوتاه روز فردوسی

در‌این خاک زرخیز کشور ایران زمین
نبودند جز مردمی منزه آیین

تمامی دینشان مردی و اعطا کرد بود
وز آن مرزو بوم آزاد و آباد بود

پیام کوتاه روز فردوسی

روز تکریم فردوسی خوش یمن باد

روز جاری روز زاد روز حکیم تبارک کشور‌ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است
آرزو انکه بتوانیم امانتدار نیکی باشیم و زبانی را که به تلاش وی پایدار است را به نیکی نگهداری کنیم

سالروز تکریم حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

کتاب معاش گذشتگان , جان بدون‌نور را روشنی می‌بخشد .

سالروز تکریم گرامی باد

پیام کوتاه روز فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

اولی سطح آشنایی آفرینش همانا خرد است دیده و گوش و لهجه

سه پاسبان اویند که لاجرم هر چه خیر و خوبی و شر است از همین سه ریشه می‌گیرد

و پشیمانی که بدنبال کنندگان خرد اندکند بایستی که به حرف دانندگان رویکرد جست

و می بایست دنیا را جستجو نمود و از هر کسی دانشی یادگرفت

و یک دم را نیز برای تعلیم نباید از کف داد

این عالم سراسر افسانه است

جز خیر و بدی چیزی باقی نیست

خدا درهای هنر را بر روی دانایان دادگر باز است

علم بها آن را داراست که به خاطر آن سختی ها بکشی

بی خردی است

که بیان‌کنم کسی بدی را بی عذروبهانه ( استدلال ) انجام می‌دهد

سختی منتهی به ثروت را کسی خریدار نیست

حکیم ابوالقاسم فردوسی :

روح و روان و دل عالم بدیهی است و زمین را بی دریغ روشن ایجاد میکند

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری صحیح و بی سابقه است

ای آنکه همچون آفتاب مالامال از نور و روشنایی و خردی تو‌را چه شده‌است که بر اینجانب نمی تابی ؟

پیام کوتاه روز فردوسی

امر ایزد به جهانداران بخشید و دهش است

هر کس به آبادانی میکوشد عالم از وی به خیر و خوبی یاد می نماید

دوراندیشی توان به توشه می‌آورد , و علم دل سابق سالان را برنا به وجود می آورد

گوش مستمع مدام

در جست و جویبار کلام خردمندانه و حکیمانه است

خرد برگزیدگان کادو الهی است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید