پیام کوتاه روز دانش آموز

در میهن ما نوروروشنایی خداوند هادی فضل و ادب است/وز نوروفروغ خداوند جان گرفت علم آموز
با آن که تمامی روز و کلیه مدرسه دانش است/لیکن که یکی روز بود اثبات و غالب
روز دانش آموز میمون

شعار تازه روز دانش آموز!
( ما خواستار آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم! (

روز به ذلت کشیدن ( استکبار جهانی ( به وسیله علم آموزان کشور‌ایران زمین میمون

از ستم جبر به جان آمدم/از حزن املا به شیون آمدم
خسته شدم عبد ز جغرافیا/هم ز اروپا و نیز از آسیا
اینجانب چه کنم آب و هوایش بد است/یا که فلان رود به پرورش سد است؟!
یا این که که فلان چشمه فلان جا بود/رقص کنان راهی دریا بود؟!
اینکه نشد آب و نشد نان من!/نمره بده نمره بده جان من!
نمره بیست تو بود دلپذیر/بنده فدای تو نحس ای دبیر!

پیام کوتاه روز دانش آموز

اختر و ماهی فروزانی محصل/تو آن جوایای عرفانی محصل
به دنیای که بدون‌نور است از جهل/همان خورشید تابانی محصل

درختت بارو با دانش و دانش/همان معدن که پنهانی محصل
به تاءمل و ذکر داری صد معما/به سرویس نسل انسانی محصل

دانا به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را .

وی درس پروانه وار سوختن تا به رسیدن آفریدگار وصال را به ما فراگرفت .

وی به تمامی فهماند که چه‌گونه می توان از قعر فنا به نقط ی اوج هستی رسید .

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شعف ببر . روی پای خویش بایست و خوشحالی آورترین حوزه‌ دوران را مشاهده کن…
بیا و به اشیای پیرامون خویش رنگ معنویت بزن .
کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تهیه و تنظیم کن .
بوی پردیس را روی خلوت دل بگستران .
تو به توده گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این , سرآغاز بشاش و شیرین جست وجوگری توست

رزوهای بدور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ , آرزو و حرکت می‌بخشد ; پس نفس کشیدن کن هوای معاش و شور و سازندگی را .

پیام کوتاه روز دانش آموز

حسین دانا چه خوشگل تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا به چنگ آوردن در مجاورت پروردگار را به نمایش گذاشت .

روزها نوجوانی غافل مشو ز زمان کاین آب برنگردد دیگر به جویباران
“ صائب تبریزی ”

پیام کوتاه روز دانش آموز

سفرهایی از سال جاری تا میلاد لطیف باران , برای تو رسم شده‌است . خنده های گلبرگ های تازه , چقدر مشابه سجاده کوچک توأند که وقت نماز , همگی جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر آکنده‌از مهر بندگی است .

عالم به تمامی فهماند که به چه شکل می توان تمام وجود را در قربانگاه علاقه به معشوق نثار کرد .
وی به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را .

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این آوا رشد و این عطش بی امان دانستن!
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را عالی بدان!
بگذار سهل وآسان و بی کاستی , شعله های کوچک تاءمل و شم در تو شکوفا شود!