پیام تسلیت رحلت امام خمینی (ره)

 

 

 

پیام تسلیت رحلت امام خمینی ( ره )

 

گل رفت وشمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

رفتی ز عالم اگر‌چه ای روح آفریدگار

لکن دانش مهر تو بر پاست هنوز

رحلت جانسوز امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

پیام کوتاه تسلیت رحلت امام خمینی , پیام کوتاه تسلیت رحلت امام خمینی

ماییم و بی حضور تو شبها گریستن

شبها ز سوز داغ تو فقط گریستن

زیرا شمع از گداز جگرسوز درد و داغ

حریق به رمز نهادن و شب را گریستن

رحلت امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

 

پیام کوتاه تسلیت رحلت امام خمینی , اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی

 

چه شد که عالم اسلام عزادار زمین‌خورد

درخشان عرصۀ اشراق بی‌سوار به زمین خورد

سالروز رحلت امام خمینی ( ره ) بر عاشقانش تسلیت باد

 

 

 

"<yoastmark

پیامک تسلیت رحلت امام خمینی , پیام کوتاه تسلیت رحلت امام خمینی

با رفتن تو آوا بی‏ معنا است

منظومه عاشقانه بی‏ معنا است

بایدکه چو ابر روز وشب

شیون کنیم , لبخنددراین

زمان بی‏مفهوم است

رحلت جانسوز امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

پیامک تسلیت رحلت امام خمینی , اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی

روح معبود به ملکوت اعلی ضمیمه

رفتی زجهان اگرچه ای روح معبود

لکن دانش و مهر تو برپاست هنوز

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

پیامک تسلیت رحلت امام خمینی

پیامک تسلیت رحلت امام خمینی ( ره )

گشته یک بارِ دگر آکنده در دل

سوز داغ رحلت امام راحل

اشک ما از این اندوه عُظمی همیشه است

موسمِ هجرِ جگر سوزِ امام است

رحلت امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

پیامک تسلیت رحلت امام خمینی , اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی

نیز واله عشق/پاک حسین هستیم

نیز غرقه ی داغ/پیر خمین هستیم

ز نهضتش گشته/دشمن آئین ناکام

مسن جماران شد/فدایی اسلام

رحلت جانسوز امام خمینی ( ره ) تسلیت باد

 

 

پیام تسلیت رحلت امام خمینی (ره)