پیامک کوروش کبیر

پیامک کوروش کبیر

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پیامک کوروش کبیر

پیامک کوروش کبیر

اینجانب یاور اعتقاد و باور و عدالتم اینجانب معاش ها خواهم ساخت , اینجانب خوشی های زیاد خواهم آورد اینجانب ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد , چون شادمانی وی شادمانی اینجانب است .

باورها و هر آنچه از دیدگان تفکر هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند . .

روز جهانی کوروش بزرگ , مردی که زنجیرها را پاره کرد , خنده رو و مبارک باد

آنچه جالب است سهولت نیست , دشواری نیز نیست , بلکه دشواری وصال به سهولت است .

هنگامی توبیخ را با تعریف پایان می دهید , اشخاص در رابطه اخلاق و رفتار و کارایی خویش فکر میکنند , خیر خوی و سعی شما …

هنگامی معاش چیز متعددی به شما نمی دهد , بخاطر این است که شما چیز متعددی از آن نخواسته اید .

پیامک کوروش کبیر
پیامک کوروش کبیر

پیام کوتاه تهنیت روز کوروش کبیر در 7 آبان

همواره بیاد داشته باشید آخری سوییچ مانده , احتمالا بازگشاینده قفل در باشد .

کارتان را آغاز فرمائید , بضاعت و توان انجامش بدنبال میاید .

صرفا راهی که به باخت می انجامد , عملکرد نکردن است .

بیادتان مى آورم تا مدام بدانید که زیباترین روش آدمى , محبت اوست پس ; محبت فرمایید چه به دوست , چه به دشمن! که دوست را بزرگ نماید و معاند را دوست . “ کوروش بزرگ ”

مشقت بار کوشی هیچوقت کسی را نکشته است , نگرانی از آن است که آدم را از دربین میبرد .

پیامک کوروش کبیر

در حالتی که به عبارتی کاری را انجام دهید که مدام انجام می دادید , به عبارتی سود ای را می‌گیرید که مدام می گرفتید .

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کردن کن البته پیش از آنکه تصمیم بگیری با یک سری نفر .

عمل بزرگ نیست , به شرطی که آن را به شغل های کوچکتر تقسیم کنیم .

آدم به عبارتی می شود که اکثر وقت ها به آن فکر می‌کند .

: : … : : جملا‌ت زیبای کوروش کبیر : : … : :

دشوارترین گام , به عبارتی گام نخستین است .

: : … : : پیامک کوروش کبیر : : … : :

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که راز از خاک خارج آورده باشد .

: : … : : پیام کوتاه نو روز کوروش : : … : :

قدمت شما از وقتی شروع میشود که اختیار سرانجام خود را در دست میگیرید .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید