پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

فهرست مطالب

انواع پنل پیامکی مناسب

  • پنل پایه
  • پنل اقتصادی
  • پنل حرفه ای
  • پنل الماس
سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

 

 

 

اس ام اس تسلیت شهید شدن امام موسی کاظم ( ع )
متن تسلیت شهید شدن امام موسی کاظم ( ع )

گلگون شده از خونِ تنت پیرهنت وای

جای غل و زنجیر به روی بدنت وای

با هفت کفن دفن شدی عاقبتِ عمل

بر جدّ دو صد پاره بدن و بی کفنت وای

شهید شدن امام کاظم ( ع ) تسلیت باد

جمله ها تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهید شدن امام موسی کاظم

تسلیت شهید شدن امام موسی کاظم ( ع )

 

اندر این محبس که جانم بر لب است

ذکر اینجانب یا این که حی و یارب یارب است

بی کس و صرفا در‌این زندان تار

بیقرار و غمزده بدور از دیار

شهید شدن امام کاظم ( ع ) تسلیت باد

 

جمله ها تسلیت شهید شدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهید شدن امام موسی کاظم

شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع )

دلم داره بهونت/که منم گدای خونت

باب الحوائج موسی بن جعفر

قسم به خودت آقا/ندارم جایی جز اینجا

باب الحوائج موسی بن جعفر

شهید شدن امام کاظم ( ع ) تسلیت باد

جمله‌ها تسلیت شهید شدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهیدشدن امام موسی کاظم

جملا‌ت تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع )

پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)
پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

درکنج زندان مولای مابی صبروشکیب است

صرفا و مظلوم زیرا جدخود صرفا و غریب است

شهید شدن امام کاظم ( ع ) تسلیت باد

جمله ها تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهیدشدن امام موسی کاظم

نوشته تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع )

 

آه و واویلا صد آه و وایلا

از جفا پرپر شد گل زهرا

دل شده محزون از سوز آه وی

کنج زندان شد قتلگاه وی

شهیدشدن امام کاظم ( ع ) تسلیت

 

جمله ها تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهیدشدن امام موسی کاظم

شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع )

فرمانروای عالمین موسی بن جعفر

خورشید شهر کاظین موسی بن جعفر

به درد غریبی تو هستی معالج

نوای دل اینجانب یا این که باب الحوائج

شهید شدن امام کاظم ( ع ) تسلیت باد

جملا‌ت تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع ) , شهید شدن امام موسی کاظم

جملا‌ت تسلیت شهیدشدن امام موسی کاظم ( ع )

نگاهی کن بدین چشمان مضطر

هزاران آرزو آوردم بر این در

اینجانب و این اشک یا این که باب الحوائج

اینجانب و این آه یا این که موسی بن جعفر . . .

شهید شدن امام موسی کاظم ( ع ) تسلیت باد

 

 

پیامک تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید