پیامک تبریک روز مادر

 

 

 

 

اس ام اس تهنیت روز مامان
متن های تهنیت روز مامان

پروردگار بیان کرد : زمین سرد است

چه کسی می تواند زمین را گرم کند؟

زن اظهار‌کرد : اینجانب می توانم , خداوند شعله به وی بخشید

زن شعله را در قلبش گذاشت , قلبش حریق گرفت

آفریدگار لبخند زد , زن مملو از فروغ و روشنایی شد , زن خوشگل شد

خداوند اعلام کرد : زن شعله را خرج کن

زن دلداده شد , زن مامان شد , زن مهر شد , زن ماه شد . . . .

در تمام این سالها پروردگار سوختن زن را مشاهده کرد

پروردگار خاطرنشان کرد : در حالتی‌که زن کمبود زمین اینجانب مدام سرد بود . . .

روز ( زن ( پیشاپیش میمون

نوشته خوشگل تهنیت روز مرد , نوشته های تهنیت روز مامان

شادباش روز زن

اینجانب یک زنم , پس روز زن برمن میمون

یک مادرم , پس روز مامان برمن خوش یمن

کارها منزل را مدیر می کنم

پس روز رئیس بر اینجانب خوش‌یمن

بر بالین دوستان خوب دردمندم بیدار

می‌مانم و دردهایشان را مرحمم ,

پس روز پرشک برمن خوش یمن

برای راحتی معاش خانواده ام

می‌سازم آنچه که نیست و

کردار می‌کنم آنچه که

مایع آرامششان میباشد ,

پس روز مهندس برمن خوش یمن

می‌آموزم درسهای زنگی را

با تمام وجود , با بخشندگی ,

با شکیبایی و تحمل و آرزو ,

پس روز مدرس بر اینجانب خوش یمن

می‌جنگم با هر زشتی که

خانواده ام را تهدید نماید

پس روز پلیس بر اینجانب خوش‌یمن

اطراف زندگیم را , حرمت خویش و

خانواده ام را پاسبانم ,

پس روز مرزبانان با حجب و حیا و

بردبار بر اینجانب خوش‌یمن

جور گلی به خودم نثار می‌کنم

زیرا یک زنم با یک عالمه عشق و علاقه

خیر , وظیفه .

 

 

 

پیامک تبریک روز مادر

پیامک تبریک روز مادر

 

نوشته قشنگ تهنیت روز مرد , نوشته های تهنیت روز مامان

روز زن و مامان

زن ها فریب کارترینند . . .

تمامی چیزشان را نهفته می نمایند

تنهایی را

دلتنگی را

زاری ها را

عشقشان را . . . . .

زن ها قویترینند . . .

هنگام شکستن صدایشان در نمی آید

درد که دارا هستند به خویش نمیپیچند

ناراحتی كه دارا هستند بخشید نميزنند

غایت التیام درد یک زن

شیون های یواشکی ست . . .

زن بودن درد سختيست . . .

نثار ب شیر زنان سرزمینم

روز زن خجسته

 

 

 

پیامک تبریک روز مادر