پیامک احسان و نیکوکاری

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پیامک احسان و نیکوکاری

اس ام اس احسان و نیکوکاری

شايد بتوان با سرمايه احسان ونیکوکاري , در اين روز دلي به دست آورد و با دوستي و مهرورزي , پارک وجود را زينت بخشید و نهال

علاقه و خوبي را توشه ديگر آبياري کرد

14اسفند ( روز احسان و نیکوکاری (

14 اسفند چه روزی بود , نوشته شادباش روز احسان و نیکوکاری

پیام کوتاه روز احسان و نیکوکاری

این معاش همگی آن چیزی است که داریم . . . . . .

وظیفه ما این است که

با معاش عاشقانه و تعلیم آشنایی معبود ,

در معاش کنونی رستگاری را پیداکنیم .

پیامک احسان و نیکوکاری
پیامک احسان و نیکوکاری

دینداری حقیقی دربرگیرنده : عدالت , نیکوکاری ,

احسان و عشق و علاقه به آدم هاست . . . !

14اسفند ( روز احسان و نیکوکاری (

14 اسفند چه روزی بود , نوشته شادباش روز احسان و نیکوکاری

جمله ها روز نیکوکاری

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

دل ها به نیز نزديک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلبها جوانه مي زند .

روز جاری لب ها براي لبخند مملو از عذر و بهانه اند و بازار محبت گرم است

شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاری , در اين روز , دلی به دست آورد و با صلح و نازونوازش , پارک وجود را زينت بخشید و نهال

علاقه و خیر و خوبی را توشه ديگر آبياری کرد

14 اسفند چه روزی بود , نوشته شادباش روز احسان و نیکوکاری

تهنیت روز احسان و نیکوکاری

رگ هایمان از خون انسانیت پر است . نبضمان هر لحظه با یاد بقیه افراد می‌زند . هوای تراس دل هایمان مالامال از بخشندگی است . در

هر تپش , قلبمان فداکاری را فریاد می‌زند . از باغچه هامان بوی سیب عاطفه میاید . دریای چشمانمان تا حاشیه دریا دوری موج میزند .

ما هم محلی کشور نیکوکاری این روز مدام سبز را به همگی هموطنان خویش تهنیت می‌گوییم .

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری میمون

14 اسفند چه روزی بود , نوشته تهنیت روز احسان و نیکوکاری

روز احسان و نیکوکاری

شایسته ترین پیرایش ها در معاش :

حقیقت برای لب ها . . عفو وبخشش

پیامک احسان و نیکوکاری

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید