کاربرد سامانه پیامک
برای دفاتر و نمایندگی های بیمه

پنل پیامک برای شعب و دفاتر بیمه بیش از گذشته در این دسته شغلی مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط بین بیمه گذاران و بیمه شوندگان را انجام می دهد.

امروزه رقابت بین شرکت ها افزایش پیدا کرده است و در این بین شرکت هایی برنده خواهند بود که مشتری مداری بهتری داشته باشند و ارتباط خود را با مشتری قطع نکنند

کاربرد پنل پیامک برای دفاتر بیمه

 • ارسال پیامک خودکاردر خصوص پایان قراردادبیمه
 • اعلام خودکار سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
 • ارسال پیام تبریک به مناسبت های خاص به مشتریان
 • اطلاع رسانی اتوماتیک به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن با ارسال پیامک
 • اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
 • ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
 • آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیامک
 • برگزاری نظرسنجی ومسابقات
 • ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی
 • ارسال پیامک برای گروه خاص
 • ارسال پیامک برای منطقه ی خاص
 • ارسال پیامک برای یک صنف خاص برای مثال معرفی بیمه مسئولیت برای کانون مهندسین