پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

 

پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

چنانچه دشوار ارسال پیامک به خطوط بلک فهرست را دارید سامانه پیغام کوتاهی طاها اس ام اس، می تواند به شما کمک کند تا به خطوط بلک فهرست پیغامک ارسال کنید.

ارسال پیغامک به خطوط بلک فهرست چیست و چه استفادهی دارد؟ چنانچه میخواهید برای کارمندان اداره و کمپانی پیغامک ارسال کنید اما، کارمندان شما پیغامک های تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، برای اینکه بتوانید به این خطوط پیغامک ارسال نمایید می توانید از نظام پیغامک فراز اس ام اس بهره‌گیری نمایید الی برای کارمندان کمپانی و گردانیدن پیغامک های اطلاع رسانی ارسال نمایید، جهت تست این جستار بس هست فقط شماره موبایل خودتان یا رفقا که پیغامک های تبلیغاتی را بلاک کرده اند در فرم ذیل وارد نمایید الی پیغامک تستی برای شما ارسال گردد.

ویژگی ها

پنل پیغامک مادام زندگی ( life time )

فعال سازی آنی پنل؛ به محض خرید

ارسال سریع پیغامک به بلک لیست

ویدیو‌های آموزشی؛ بعد از خرید پنل برای شما ارسال می‌گردد

حائز نماد اعتماد الکترونیک و عضو انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

پشتیبانی حرفه‌ای؛ به‌صورت ۲۴ ساعته بدست کارشناسان حرفه‌ای

بانک شماره موبایل دانمی به حادثه اول سراسر کشور

بانک شماره موبایل اعتباری همراه اول سراسر کشور

ارسال پیغامک کوتاه تبلیغاتی سراسر کشور

حمایت 24 ساعته پنل اس ام اس به قیافه تلفنی در سراسر کشور

ارسال پیغامک به شماره های بلک فهرست سراسر کشور

ارسال سن و جنسیت در سراسر کشور

نمایندگی پنل اس ام اس در سراسر کشور

پنل اس ام اس استانداری

چنانچه سخت ارسال پیغامک به خطوط بلک فهرست را دارید سامانه پیغام اختصار طاها اس ام اس، می نیرود به شما کمک کند تا به خطوط بلک لیست پیغامک ارسال کنید.

ارسال پیغامک به خطوط بلک فهرست چیست و چه مصرفی دارد؟ چنانچه میخواهید برای کارمندان گردانیدن و کمپانی پیغامک ارسال کنید اما، کارمندان شما پیغامک های تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، برای الانه بنیروید به این خطوط پیغامک ارسال نمایید می نیروید از نظام پیغامک فراز اس ام اس مصرف نمایید الی برای کارمندان شرکت و گردانیدن پیغامک های آگاهی رسانی ارسال نمایید، جهت آزمایش این سوژه بس هست تنها شماره موبایل خودتان یا رفقا که پیغامک های تبلیغاتی را بلاک کرده اند در فرم پایین وارد نمایید تا پیغامک آزمایشی برای شما ارسال گردد.

ویژگی ها

پنل پیغامک مادام زندگی ( life time )

فعال سازی آنی پنل؛ به محض خرید

ارسال سریع پیغامک به بلک لیست

ویدیو‌های آموزشی؛ پس از خرید پنل برای شما ارسال می‌گردد

حائز مظهر اعتماد الکترونیک و عضو مجلس صنفی کسب و کارهای اینترنتی

پشتیبانی حرفه‌ای؛ به‌صورت ۲۴ ساعته بدست کارشناسان حرفه‌ای

بانک شماره موبایل دانمی به حادثه نخست سراسر کشور

پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی
پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

بانک شماره موبایل اعتباری به حادثه نخست سراسر کشور

ارسال پیغامک کوتاهی تبلیغاتی سراسر کشور

پشتیبانی 24 ساعته پنل اس ام اس به صورت تلفنی در سراسر کشور

ارسال پیغامک به شماره های بلک لیست سراسر کشور

ارسال سن و جنسیت در سراسر کشور

نمایندگی پنل اس ام اس در سراسر کشور

پنل اس ام اس استانداری + پنل اس ام اس اداره راهبری اسلامی

طاها اس ام اس

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید