متن تبریک روز خلیج فارس 2

متن تبریک روز خلیج فارس

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

متن تبریک روز خلیج فارس 2

 

 

 

پیامک روز ملی خلیج عجم , پوستر روز ملی خلیج عجم
10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم

نیلگون دریای قشنگ و عظیم

پارس اسم با وقارت از دیر باز

دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج عجم

( سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز )

گرامی باد

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در کشور ایران

جملا‌ت تهنیت روز ملی خلیج عجم

بخوانیم مدام در گوش باد/چو کشور‌ایران نباشد بدن اینجانب مباد

روز ملی خلیج عجم خوش‌یمن باد

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در کشور ایران

تهنیت روز ملی خلیج عجم

البرز جلوه یی از قدرت ماست/دروازه های علاقه در اختیار ماست

از عجم تا خزر جمهوری اسلامی ایران نشسته است/این شیر , پنجه دیوان شکسته است

روز ملی خلیج عجم بر شما میمون باد .

متن تبریک روز خلیج فارس

 

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در کشور‌ایران

نوشته شادباش روز ملی خلیج عجم

فریاد بر آرد و رسا گوید : این مرز کشور ایران است/بیشه شیران است

دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا مدام جاودان است

روز خلیج عجم بر تمام ایرانیان میمون باد .

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در جمهوری اسلامی ایران

روز ملی خلیج عجم

خلیج عجم قلب مرزو بوم ماست/از آنجا فامیل تمیز آریا خاست

کز آن ها باقی مانده است موعظه بسار/بهین پند و بهین بیان کرد و بهین فعالیت

روز ملی خلیج عجم میمون

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در جمهوری اسلامی ایران

پیام کوتاه روز ملی خلیج عجم

وطن یعنی سرای ترک تا پارس/وطن یعنی خلیج تا ابد عجم

خوش‌یمن باد روز ملی خلیج عجم

10 اردیبهشت ماه روز خلیج عجم , روز خلیج عجم در کشور ایران

گرامیداشت روز ملی خلیج عجم

موج در موج رها کن خم گیسویت را/و نشان آبادی به کلیه سلسله مویت را

با به عبارتی روسری آبی‌رنگ ات ای پهناور/باز نیز وسوسه کن معاند بدگویت را

روز ملی خلیج عجم اهل ایران میمون باد

 

 

 

 

متن تبریک روز خلیج فارس 2

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید