سامانه پیامکی استعلام چک

سامانه پیامکی استعلام چک

سامانه پیامکی استعلام چک

سامانه پیامکی استعلام چک

سامانه پیامکی استعلام محاسبه از سمت بانک مرکزی و بعد از ارائه آنالیز های صیاد در سال ۱۳۹۶ جهت اعتبارسنجی و اطمینان محاسبه ها ساخت شد

. آمار بالای ارزیابی های بلامحل و کم شدن اعتبار آنها , سو استعمال و جعل نظارت ها سبب شد

تا سامانه ای آنلاین و یک دست جهت صادر شدن تحلیل و انتقاد نمودن آن و افزایش امنیت تحلیل ها ساخت شود .

در مباحث امنیتی بر روی بررسی های صیاد آیتم های ذیل دیده میشود :

قرار دهی خطوط خطی رنگی دربردارنده داده ها جهت خودداری از جعل

قراردهی تصویر سه بعدی چاپخانه مدنی کشور‌ایران

چاپ شماره سریال هر آنالیز با تغییرات امنیتی

تغییر‌و تحول و ارتقاء مال برگه نظارت

استعمال از الیاف فلورسنتی

وجود شناسه یکتا برای هر ارزیابی

 

سامانه پیامکی استعلام آنالیز :

وجود شناسه یکتا برای هر ارزیابی قابلیت و امکان اعتبار سنجی و اطمینان از بررسی صادره شده را مهیا خواهد نمود

. برای شناسایی اعتبار نظارت از جانب بانک مرکزی سامانه پیامکی استعلام تحلیل تاسیس شده است .

شناسه یکتای محاسبه در سمت چپ و بالای ارزیابی قرار داده شده‌است .

با به کار گیری از ارسال پیام کوتاه می توان حالات مختلف اعتبارسنجی را تماشا نمود .

در نصیب نگارش نوشته خویش , شماره گیرنده را ۷۰۱۷۰۱ قرار دهید .

به جای نوشته شناسه ۱*۱*شناسه ۱۶رقمی محاسبه را وارد و ارسال نمائید .

بعد متنی از سامانه پیامکی استعلام تحلیل مبنی در خواهش استعلام از سامانه صیاد را اخذ می‌نمایید .

توجه داشته باشید هزینه اس ام اس را شما پرداخت خواهید نمود . برای ادامه عدد ۶ را به به عبارتی شماره ۷۰۱۷۰۱ ارسال فرمایید .

در برهه زمانی کوتاهی پیامی با مضمون ” برگ محاسبه به شناسه **** وابسته به **** است

که نامبرده تا مورخ **** در موقعیت **** در مقر داده بانک مرکزی است ” اخذ می‌نمایید .

در نوشته شناسه نظارت , اسم صاحب و مالک بررسی و موقعیت محاسبه قرار می‌گیرد .

محدودیت استعلام از هر شماره تلفن همراه در یک روز صرفا ۴ توشه است .

حالت ارزیابی ها به صورت تحت نوع بندی شده‌است :

حالت سپید : صادرکننده آنالیز فاقد هرگونه سوابق آنالیز برگشتی بوده

یا این که درصورت وجود سوابق , کلیه مورد ها رفع سوء اثر شده‌است .

شرایط رنگ زرد : صادرکننده محاسبه دارنده یک فقره تحلیل برگشتی یا این که حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است .

موقعیت نارنجی رنگ : ‌ صادرکننده نظارت دارنده دو الی چهار فقره آنالیز برگشتی یا این که حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است .

موقعیت قهوه ای : صادرکننده محاسبه دارنده پنج عدد قریه فقره تحلیل برگشتی یا این که حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است .

حالت قرمز‌رنگ : صادرکننده ارزیابی دارنده بیشتراز آبادی فقره نظارت برگشتی یا این که بیشتراز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است .

 

سامانه پیامکی استعلام چک

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

بررسی