خطوط پیامکی رند همگانی

تفاوت خطوط پیامکی رند همگانی با خطوط دیگر

خطوط پیامکی تیزهوش همگانی به صورت پیشفرض در پنل پیام کوتاه شما موجود می‌باشد

و شما نیازی به تهیه نمودن خط رند پیامکی ندارید . بعلاوه این خطوط تیزهوش به صورت بدون پول

در اختیار کاربران پنل پیام کوتاه قرار می گیرد و از کلیه مهمتر در مقایسه با خطوط دیگر رند است!

خطوط پیامکی همگانی رند

کادو پنل پیام کوتاه  به کلیه مشتریان , تیم ای از خطوط پیامک رند همگانی هست

که به صورت اشتراکی در اختیار تمام یوزرها بی واسطه و غیر بی واسطه قرار می گیرد .

خطوط رند همگانی از همگی پیش شماره ها یک خط رند در اختیار کاربران می‌گذارد .

شماره پیامکی رند همگانی در تمام بخش هایی از پنل پیام کوتاه که یگانه ارسال پیام کوتاه میباشد , ‌فعال است .

خطوط پیامکی رند همگانی

بخش های ارسال پیام کوتاه انبوه دربرگیرنده :

ارسال اس ام اس انبوه
ارسال منطقه ای
ارسال از روی نقشه گوگل

ارسال از روش کدپستی
ارسال بر پایه ی سن و جنسیت
ارسال های زمابندی شده و…

خطوط همگانی پنل اس ام اس قابل انتقال به هیچ استفاده کننده و یا این که نماینده ای نیست

و تنها در تملک سامانه پیام کوتاه قراردارد . به همین جهت در ارسال هایی که از روش خطوط همگانی انجام می‌گیرد ,

مانیتورینگ ظریف انجام میشود و فقط برای قابلیت و امکان ارسال دارند

 

و هیپ پیامکی از آنان در بخش دریافتیها بازدید نخواهید کرد .

کدام شماره های رند به کاربران اختصاص داده میشود؟

از اپراتور 1000 شماره پیامکی 100009 و 100020400 و 1000958

از اپراتور 2000 خط 2000135
از اپراتور 3000 شماره 3000505 و 3000334

از اپرتور 50001 شماره پیامکی 5000145 و 5000125475 و 5000189

از اپراتور 50002 شماره پیامکی 5000245 و شماره 50002040

از اپراتور 50005 شماره 5000515
از اپراتور 50009 خط 5000949 و 5000958

از اپرتور 021 خط 210002000

شماره های رند همگانی رایگان میباشند و برای افزودن آن ها به پنل استفاده کننده

هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود . بعداز ارسال تصویر کارت ملی باطن سامانه تمام شماره های رند همگانی

بصورت خودکار به پنل استفاده کننده اضاافه خواهد شد

ثبت نام

تعرفه و امکانات

ازمایشگاه