تنظیمات مالی نمایندگی

تنظیمات مالی نمایندگی

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

تنظیمات مالی نمایندگی

 

پیکربندی مالی نمایندگی

تنظیمات مالی نمایندگی
تنظیمات مالی نمایندگی

تعیین ارزش تجهیزات :

درین بخش تجهیزات و ماژول هایی که در سامانه جای‌دارد به شما نمایش داده می شود تا به شالوده بها آن افزوده شود . در وضعیت معمولی هزینه مبنا هر ماژول نمایش داده می شود .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

برای تغییر تحول ارزش باید بر روی آن ماژول کلیک کنید و ” بازنویسی ارزش ” را تعیین فرمائید .

در برگه گشوده شده میتوانید ارتقاء ارزش برای آن ماژول داشته باشید .

اعتنا فرمائید در صورتیکه این نصیب تغییر‌و تحول ارزش نداشته باشد

, با به عبارتی بها اساس ماژول ها ارائه خواهند شد . ارتقاء ارزش در‌این نصیب به صورت اس ام اس خواهد بود .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

انتخاب ارزش پکیج تجهیزات :

با به کار گیری ازین نصیب می‌توانید ماژول ها را در بسته های متعدد برای تیم های گوناگون به مشتریانتان ارائه دهید .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

برای تولید ماژول اضافه کردن را گزینش فرمایید .

در ورقه گشوده شده , اسم پکیچ را از میان جور ها و مبنا های گوناگون تعیین فرمایید .

روبه روی هر بسته ارزش مبنا هم اعلام شده‌است تا براساس به عبارتی دست‌کم شما بتوانید نرخ‌گذاري نمائید .

در تیتر میتوانید اسم مورد نظرتان برای آن بسته را بنویسید .

در نصیب بها میتوانید هزینه مورد نظرتان برای آن بسته را به ریال وارد فرمایید .

در حیث داشته باشید نمی توانید کمتر از هزینه اساس برای بسته ارزش گزینش نمائید .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

میتوانید برای هر بسته ای که معلوم مینمایید شرح و یا این که مقررات به کار گیری را هم قید نمائید .

تنظیمات مالی نمایندگی

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

تعرفه و امکانات

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید