تنظیمات مالی نمایندگی

 

پیکربندی مالی نمایندگی

تنظیمات مالی نمایندگی

تنظیمات مالی نمایندگی

تعیین ارزش تجهیزات :

درین بخش تجهیزات و ماژول هایی که در سامانه جای‌دارد به شما نمایش داده می شود تا به شالوده بها آن افزوده شود . در وضعیت معمولی هزینه مبنا هر ماژول نمایش داده می شود .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

برای تغییر تحول ارزش باید بر روی آن ماژول کلیک کنید و ” بازنویسی ارزش ” را تعیین فرمائید .

در برگه گشوده شده میتوانید ارتقاء ارزش برای آن ماژول داشته باشید .

اعتنا فرمائید در صورتیکه این نصیب تغییر‌و تحول ارزش نداشته باشد

, با به عبارتی بها اساس ماژول ها ارائه خواهند شد . ارتقاء ارزش در‌این نصیب به صورت اس ام اس خواهد بود .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

انتخاب ارزش پکیج تجهیزات :

با به کار گیری ازین نصیب می‌توانید ماژول ها را در بسته های متعدد برای تیم های گوناگون به مشتریانتان ارائه دهید .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

برای تولید ماژول اضافه کردن را گزینش فرمایید .

در ورقه گشوده شده , اسم پکیچ را از میان جور ها و مبنا های گوناگون تعیین فرمایید .

روبه روی هر بسته ارزش مبنا هم اعلام شده‌است تا براساس به عبارتی دست‌کم شما بتوانید نرخ‌گذاري نمائید .

در تیتر میتوانید اسم مورد نظرتان برای آن بسته را بنویسید .

در نصیب بها میتوانید هزینه مورد نظرتان برای آن بسته را به ریال وارد فرمایید .

در حیث داشته باشید نمی توانید کمتر از هزینه اساس برای بسته ارزش گزینش نمائید .

پیکربندی مالی نمایندگی ( ۲ )

میتوانید برای هر بسته ای که معلوم مینمایید شرح و یا این که مقررات به کار گیری را هم قید نمائید .

تنظیمات مالی نمایندگی

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

تعرفه و امکانات