انواع گزارش دلیوری پیامک

گونه های گزارش دلیوری پیام کوتاه

انواع گزارش دلیوری اس ام اس

گونه های گزارش ارسال اس ام اس

وضیعت اشکال گزارش ارسال پیام کوتاه :

ارسال به اپراتور : ارسال شما در صف ارسال اپراتور قرار گرفته و موقعیت آن در هم اکنون ارسال هست .

ارسال به اپراتور ( رسیده به تلفن همراه ) : ارسال هایی که به وسیله اپراتور

به دکل ارسال شده و شناسه ای برای اخذ به اپراتور از دکل ارسال شده‌است .

انواع گزارش دلیوری پیامک

انواع گزارش دلیوری پیامک

ارسال به اپراتور ( رسیده به مخابرات ) : به عبارتی ارسال های رسیده

به موبایل می‌باشند با این تفاوت که شناسه ای

از دکل به اپراتور ارسال نشده است و شرایط آن به رسیده به موبایل

تغییر‌و تحول نکرده است . ولی در بعضا مواقع موقعیت

این ارسال ها رسیده به تلفن همراه نبوده و همان ۹۰ درصد این ارسال ها رسیده به موبایل میباشند .

ارسال به اپراتور ( نرسیده به موبایل ) : ارسال ها بوسیله دکل صورت گرفته ولی به دلیل نداشتن آنتن مخاطب

خاموش بودن و یا این که غیر فعال بودن اس ام اس به دست او نرسیده است

بعضا مواقع هم خلل از دکل ارسال کننده ی اس ام اس است .

ارسال به اپراتور ( نرسیده به مخابرات ) : این ارسال ها به اپراتور با موفقیت تحویل داده شده‌است ولی به دلیل

پیدایش نقص‌ و یا این که عارضه ها نامشخصی ارسال به دکل انجام نشده و ارسال های این مخاطبین ناموفق میباشد

قابل ذکر است هزینه ی این اس ام اس ها به سامانه ها رجوع و برگشت داده نمی‌شود .

لیست سیاه مخابراتی ( بلک لیست ) : شماره هایی که خویش صاحبین خط ,

خط خویش را برای اخذ اس‌ام‌اس های تبلیغاتی مسدود کرده اند

در سامانه پیامک کمپانی رادکام در صورت ارسال ب خطوط ۱۰۰۰ و یا این که ۳۰۰۰

و ۵۰۰۰ هزینه ی ارسال پیام کوتاه بدین خطوط به سامانه رجوع و برگشت داده می شود

 

انواع گزارش دلیوری پیامک

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین