ارسال پیام کوتاه به بلک لیست مخابرات

ارسال پیام کوتاه به بلک لیست

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

ارسال پیام کوتاه به بلک لیست مخابرات

ارسال پیام کوتاه به بلک لیست

ارسال پیام کوتاه به بلک لیست مخابرات

در‌حالتی که پنل پیام کوتاه دارید و برای کسب و فعالیت خویش تبلیغات انجام میدهید ,

حتما ارسال پیامک به بلک لیست برایتان به یکی‌از خلل ها تبدیل شده و تبلیغات شما‌را از مسیر هدفمندی بدور نموده است .

البته فقط این نیست!

بایستی بیان کنم خیر صرفا در ارسال اس ام اسهای تبلیغاتی , بلکه در ارسال اس ام اسهای خدماتی نیز این خلل موجود است .

برای مثال آگهی های پرداخت , آگهی برای علم آموزان و یا این که دانشجو ها و …

خطوط خدماتی

همانگونه که در مقاله پیشین نیز اشاره شد خطوط ارسال اس ام اس تمام اپراتورهای سامانه های پیامکی به صورت پیشفرض تبلیغاتی میباشند

و قابلیت و امکان ارسال پیامک به بلک لیست , شماره گوشی هایی که جلوی اخذ اس ام اس های تبلیغاتی را بسته اند را ندارند

و برای ارسال بدین شماره های مسدود شده که به اصطلاح بلک لیست می گویند

می بایست از خطوط خدماتی به کارگیری کنیم و تنها واحد های حقوقی می‌توانند خط تبلیغاتی را به خدماتی تببدیل نمایند .

ارسال پیام کوتاه به بلک لیست

خطوط خدماتی همگانی

البته افراد واقعی چطور؟ در پاسخ این سوال می بایست بیان کنم افرادی که کمپانی ثبت شده

و یا این که بطور کلی حالت خدماتی کردن خطوط را ندارند می توانند از خطوط خدماتی همگانی به کارگیری نمایند .

خطوط خدماتی همگانی درواقع خطوط خدماتی مخصوص کمپانی ما می‌باشند

که بصورت اشتراکی در اختیار کاربرانمان قرار می دهیم تا یوزرها فاقد موقعیت خدماتی هم قابلیت ارسال پیامک به بلک لیست را داشته باشند .

بیشتر کاربرانی که‌این خطوط را به کاربرانشان ارسال نمایند .

یا این که افرادی که آگهی های خاصی را به مخاطبان خاصشان بایستی ارسال نمایند

و ناتوانی در ارسال به بلک لیست این آگهی را مخدوش خواهد کرد .

همانطور که مراعات فرمودید روی عبارت آگهی دوچندان تاکید شد .

بله! این به عبارتی محدودیت خطوط خدماتی می باشد که تنها می بایست نوشته های تنها آگهی را به مخاطبان ارسال نمائید .

ارسال اس ام اس تبلیغاتی به بلک لیست

همانگونه که اشاره شد و مسلم می‌باشد ارسال نوشته تبلیغاتی از خطوط خدماتی ( چه منحصر و چه اشتراکی )

ممنوع و مغایر مقررات اپراتورها است .

البته احتمال دارد دنبال راهی باشید جهت ارسال تبلیغات به کل مشترکین از جمله لیست سیاه و سفید!

برای این داستان نیز سامانه پیامک مکث امکانی را مهیا کرده با تیتر ارسال سیمکارتی!

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید