پیامک در مورد خدا

پیام کوتاه در امر خداوند به خداوند تا میزان ی امیدوار باش که جرئت گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا مقدار ی بترس که از بخشش اون ناامید نشوی . . . »»»»»»»»»»پیامک با مورد خداوند««««««««« دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ جهان را به

ادامه مطلب »