۰۱
۰۲
۰3
0
کاربر
0
رضایت
0
امتیاز
با توجه به تعداد ارسال ماهیانه و امکانات مورد نظر خود ، یک پنل پیامکی مناسب انتخاب کنید

پنل پایه

کاربری
  رایگان
 • خط اختصاصی رایگان
 • دریافت رایگان پیامک
 • اتصال به وبسرویس
 • عودت هزینه بلک لیست
 • امکان تبریک تولد
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار
 • ارسال به بلک لیست
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط اشتراکی ( تعرفه کم )
 • خط خدماتی رایگان
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال پیامک اقساط
 • بانک شماره جدید
 • ارسال پیام صوتی
 • شارژ هدیه
 • هزینه پیامک 75 تومان
 • تمدید ماهانه 30,000 ت

پنل حرفه ای

کاربری
  125
000
تومان
 • خط اختصاصی رایگان
 • دریافت رایگان پیامک
 • اتصال به وبسرویس
 • عودت هزینه بلک لیست
 • امکان تبریک تولد
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار
 • ارسال به بلک لیست
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط اشتراکی ( تعرفه کم )
 • خط خدماتی رایگان
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال پیامک اقساط
 • بانک شماره جدید
 • ارسال پیام صوتی
 • شارژ هدیه 5 هزار تومان
 • هزینه پیامک 45 تومان
 • بدون نیاز به هزینه تمدید

پنل الماس

کاربری
  350
000
تومان
 • خط اختصاصی رایگان
 • دریافت رایگان پیامک
 • اتصال به وبسرویس
 • عودت هزینه بلک لیست
 • امکان تبریک تولد
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار
 • ارسال به بلک لیست
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط اشتراکی ( تعرفه کم )
 • خط خدماتی رایگان
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال پیامک اقساط
 • بانک شماره جدید
 • ارسال پیام صوتی
 • شارژ هدیه 20 هزار تومان
 • هزینه پیامک 36 تومان
 • بدون نیاز به هزینه تمدید

پنل نمایندگی

نمایندگی
  790
000
تومان
 • خط اختصاصی رایگان
 • دریافت رایگان پیامک
 • اتصال به وبسرویس
 • عودت هزینه بلک لیست
 • امکان تبریک تولد
 • ارسال براساس نقشه
 • بانک مشاغل استانی
 • ارسال پیام از دکل BTS
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال سن و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار
 • ارسال به بلک لیست
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • خط اشتراکی ( تعرفه کم )
 • خط خدماتی رایگان
 • نوبت دهی خودکار
 • ارسال پیامک سررسید
 • ارسال پیامک اقساط
 • بانک شماره جدید
 • ارسال پیام صوتی
 • شارژ هدیه 30 هزار تومان
 • هزینه پیامک 31.5 تومان
 • بدون نیاز به هزینه تمدید

درصورت سفارش دستگاه ذخیره شماره

تعرفه پنل پایه، با تعرفه پنل حرفه ای برابر است، همچنین نیاز به تمدید ماهانه ندارد.

جهت اطلاع دقیق تر ، به قسمت مشاهده امکانات مراجعه نمایید.

با برخی از امکانات سامانه ما آشنا شوید

نقشه گوگل

ارسال پیامک منطقه ای از روی نقشه گوگل به شهر های مختلف

خط خدماتی اشتراکی

ارائه شماره خدماتی بدون دریافت سفته و تعهد نامه

برگشت هزینه

هزینه پیامک شماره هایی که بلک لیست باشند عودت میگردد

تایید شماره موبایل

تائید شماره همراه برای آپ و سیستم های مختلف از ارسال سریع خط خدماتی

بانک مشاغل

ارائه انواع بانک مشاغل به تفکیک استان

رده سنی و جنسیت

ارسال پیامک به تفکیک سن و جنسیت

ارسال بلک لیست

امکان ارسال به بلک لیست ( شماره های مسدود )

نوبت دهی خودکار

نوبت دهی خودکار براساس عبارات اختصاصی

3/5
3/5
3/5