پیامک زیبا در مورد خداوند

 

 

پیام کوتاه قشنگ راجع به پروردگار
متن خوشگل درخصوص پروردگار

خودتان را از نگرانی خالی نمائید ;

خدا شما‌را از وقار لبریز می‌نماید .

خویش را از ضعف خالی فرمایید ;

آفریدگار شما‌را از خود باوری مالامال می‌کند .

خویش را از نگرانیها خالی فرمائید ;

خدا در بین گردباد به شما ادب می‌دهد .

پیام کوتاه پروردگار , پیامک در زمینه ی آفریدگار

پیامک شکر خداوند

منش ها باز اند

تا برکت بی پایان نزد اینجانب بیاید

سپاسگزارم آنچه حق الهی منست

اکنون به وسعت دریاها و به

لطف الهی از خط مش خوب

در برابرم ظواهر میشود

درهایی به دور از توقع

خدایا شکــــــرت

پیام کوتاه پروردگار , پیام کوتاه درخصوص خدا

پیامک معبود

ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭیم

ﺯﯾﺒﺎتر از ﭘﺮﻭﺍنه

ﺑﺰﺭﮔتر از ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧتر از ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ

ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻌتر از ﯾﮏ ﭘﺪﺭ

خدایا

زمان دوستان عزیز و عزیزانم را

قشنگ خودکار بزن و پناهشان باش

پیامک زیبا در مورد خداوند

 

پیام کوتاه آفریدگار , پیامک در امر خدا

پیام کوتاه با مسئله خدا

خدایا . . . .

تو یاریم کن تا با کنایه غبار اندوه بر روابطم

و با بی حرمتی لامپ دلی را به خاموشی ننهم ,

ایزدا

علاقه سرمایه هر بشر است , من را فئودال

خوبیها قرار روستا

پیام کوتاه پروردگار , پیام کوتاه راجع‌به معبود

پیامک شکر آفریدگار

خدایا

گفـته بودی ( الشّـافی (

یعنےکسے که

شـفامیدهد تمام

زخمهایِ عمیق

وناعلاج را . .

الهی دراین روز ها

دلهای شکسته رامرحم

و بیماران را شفای

عاجل عطافرما

پیام کوتاه معبود , پیام کوتاه در زمینه ی خدا

اس ام اس آفریدگار

خدایا!

در حالتی که ما آدم ها میتوانیم به نیز

محبت کنیم ;

در حالتی که قلبمان برای یکدیگر می تپد ;

صرفا و تنها به یمن حضور تو در

دلهایمان است ;

و گرنه

مشتی خاک که خبری از گوهر والای

محبت ندارد , چه رسد به شیدا شدن!‎

خداوندا

قدردانی که با حضورت در قلب هایمان ,

ما‌را سزاوار محبت کردن و محبت دیدن کردی . . .

اس ام اس خدا , پیام کوتاه راجع‌به خدا

جمله‌ها قشنگ آفریدگار

آفریدگار بی‌نهایت است

و لامکان و بی زمان

البته به قدر ادراک تو کوچک میشود

و به قدر نیاز تو فرود میاید ,

و به قدر آرزوی تو گسترده می گردد ,

و به قدر ایمان تو کارگشا می شود ,

و به قدر نخ مسن زنان دوزنده نازک میشود ,

و به قدر دل امیدواران گرم می‌شود…

 

 

 

پیامک زیبا در مورد خداوند