پیامک تهنیت تکریم مولوی

پیامک تهنیت تکریم مولوی

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

پیامک تهنیت تکریم مولوی

پیامک تهنیت تکریم مولوی

از شیون کسی ندیده خاموش من‌را

در جان و دل و روئت کرد فراموش خیر ای

از بهر خـدا نکن فراموش منرا

روز تکریم مولوی گرامی باد

بلند شو و طواف کن بر آن قطب نجات

ماننده‌ی حاجیان به کعبه و به عرفات

چه چسبیدی تو بر زمین زیرا گل خیس

پایان حرکات شد دکمه برکات

روز تکریم مولوی گرامی باد

پیامک تهنیت تکریم مولوی

آن وقت که بحر کل شود سرشت من‌را

روشن گردد جمال ذرات من را

زان می‌سوزم چو شمع تا در ره علاقه

یک وقت شود پاراگراف تایم ها من‌را

روز تکریم مولوی گرامی باد

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر اندوه باد

روز تکریم مولوی گرامی باد

پیام کوتاه تکریم مولوی

آدمی فربه شود از روش گوش * مو جود فربه شود ازحلق و نوش»

«آدمی نهفته است در پایین لهجه * این لهجه پرده‌است بر درگاه جان»

«آزمودم مرگ اینجانب در معاش است * زیرا رهم زین معاش , پایندگی است»

روز تکریم مولوی گرامی باد

بشنـو این نی زیرا شکــایت می‌کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد

روز تکریم مولوی گرامی باد

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

تا وا شود چو پیاله در پیش تو دهان‌ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

روز تکریم مولوی گرامی باد

اعلام‌کرد ای یاران زمان آن رسید

کان راز مکتوم وی گردد پدید

پاراگراف برخیزید تا خارج رویم

تا بر آن رمز نهان واقف شویم

روز تکریم مولوی گرامی باد

پیامک تکریم مولوی

ای یوسف خوش اسم مـا خوش می‌روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

روز تکریم مولوی گرامی باد

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸مهر روز تکریم شعر سرا بلندمرتبه مولوی گرامی باد

ذکر کرد ای یاران زمان آن رسید

کان راز مکتوم وی گردد پدید

گزاره برخیزید تا خارج رویم

تا بر آن راز نهان واقف شویم

روز تکریم مولوی گرامی باد

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

عید نوروز و نوبهار و حمل میزند صلا

هیچ زمان ندیده دیده دنیا به این شکل فصل بهار

می روید از زمین و ز کهسار کم یاب

روز تکریم مولوی گرامی باد

 

حیلت رها کن عاشقــا خل وچل شو کم عقل شو

و انـدر دل حریق درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن نیز منزل را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان نیز خانـه شـو نیز منزل شــو

۸مهر روز تکریم شعر سرا بزرگ مولوی گرامی باد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید