پیامک اغاز فصل بهار

پیامک اغاز فصل بهار
بهار برایم نظیر
احساس دیدن چشم انداز ایست جدید
درمیان پاییزی
به بلندای یک قدمت . . .
که تکرارش سال‌ها ارتفاع میکشد . . .

قابل انعطاف نرمک میرسد در حال حاضر فصل بهار , خوش بحال زمانه , خوش بحال چشمه ها و دشت ها
خوش بحال دانه ها و سبزه ها , خوش بحال غنچه های نصفه گشوده

– – – – پیام کوتاه و اس ام اس های آغاز بهار – – – –

گل , نام و نشان فصل بهار است . و فصل بهار آیینه ی قیامت . درین آیینه خویش را بازدید کنیم

– – – – پیامک و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

حقیقتا فصل بهار و قیامت مشابه نیز می‌باشند

علف های هرز و گلها همزمان از خاک سربر می دارا‌هستند

پیامک اغاز فصل بهار
– – – – پیام کوتاه و اس ام اسهای آغاز بهار – – – –

فصل بهار دست و دل باز است , دامنی از گل به زمین می‌بخشد . مقداری پای درس فصل بهار بنشینیم

بهار

بهار

پیامک اغاز فصل بهار

– – – – پیام کوتاه و پیامک‌های آغاز بهار – – – –

فصل بهار , ره آورد تفاهم زمین و افق است . فصل بهار , مال یگانگی است

– – – – پیام کوتاه و اس ام اس های آغاز بهار – – – –

فصل زمستان با کلیه ی خشونت و سردی , متواضعانه فصل بهار را گردن می نهد . ما اما…؟

– – – – پیام کوتاه و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

این پیام نثار به هر کس نامش در فصل بهار اینجانب , یادش در تفکر ی اینجانب
عشقش در قلب اینجانب و دیدارش آرزوی اینجانب است

– – – – پیام کوتاه و پیامک‌های آغاز بهار – – – –

پیامک اغاز فصل بهار

حضور تو
فصل بهار نارنجیست
که با دیده های بسته
لذتش عمیق خیس است

– – – – پیام کوتاه و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

یک‌سری روز دیگه فصل بهار میاد و همه‌چیز رو جدید می‌کنه , سال رو , ماه رو ,
روز ها رو , هوا رو , درختان رو , البته صرفا یک چیز کهنه میشه که به
کلیه اون تاز‌گی می‌ارزه , دوستیمون!

– – – – پیام کوتاه و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

هیچکس , هیچ فصلی را بر فصل بهار ترجیح نمی دهد . فصل بهار فصل
رهایی از “ خاک ” است . بیایید کلیه ی فصل ها بهاری بمانیم

– – – – پیام کوتاه و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

يه بدور ديگه نیز به دور خورشيد زديم
يک سري پياده شدن
و يک سري سوار
اميدوارم اين به دور به تمامی خوش بگذره

پیامک اغاز فصل بهار
– – – – پیام کوتاه و پیامک‌های آغاز بهار – – – –

افسردگی و سردی فصل‌زمستان , مال ” کج ” ایستادن خورشید است
فقط با ” راستیِ ” اوست که فصل بهار می‌رسد .

– – – – پیام کوتاه و پیامک‌های آغاز بهار – – – –

فصل بهار یک نقطه داراست نقطه آغاز فصل بهار زندگیتان بی پایان باد
سال جدید خوش‌یمن

– – – – پیامک و اس ام اس های آغاز بهار – – – –

عزیزم برایم مانند همین “ فصل بهار ” می‌مانی
آمدنت را مدام تحویل میگیرم . . . .
دوستت دارم

– – – – پیام کوتاه و اس ام اسهای آغاز بهار – – – –

بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک
شاخه های شسته ; باران خورده ; منزه
افق آبی رنگ و ابر سپید , برگهای سبز بید
بو نرگس , رقص باد سرود شوق و اشتیاق پرستوهای خنده رو
خلوت گرم کبوترهای مست
قابل انعطاف نرمک می‌رسد در حال حاضر فصل بهار
خوش به اکنون دوران

– – – – پیام کوتاه و اس ام اسهای آغاز بهار – – – –

بیـــــــا
و اعجاز باش ;

مگـــــــر فصل بهار
جز آمــدن
چه کـار میکند . . . ؟

– – – – پیامک و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

با خیر و خوبی ها و بدی ها , هرآنچه که بود ; برگی دیگر از محل کار زمان ورق خورد ,
برگ دیگری از درخت وقت گیر زمین به زمین خورد , سالی
دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

– – – – پیامک و اس‌ام‌اس های آغاز بهار – – – –

نگاه کن به رستاخیز درختان که چه زیباست
و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه میکنیم
و چه زیباتر رستاخیز بشر در‌این عصر آهن وتباهی

– – – – اس