پنل پیام کوتاه بانه

قابلیت های پنل پیام کوتاه بانه

در سامانه پیام کوتاه بانه , مدیر سامانه اس ام اس , نوشتن پیام کوتاه , تهیه زمان ارسال پیام کوتاه

و تعداد آن و تعیین شماره ای مستمر و یا این که اعتباری برای ارسال در اختیار شما را می‌گیرد .

قبلی از هر چیز احتمالا بپرسید “ شماره های اشخاص بومی بانه را از کجا گیر بیاوریم؟ ”

خیالتان تخت تخت! یک کدام از تجهیزات سامانه اس ام اس بانه بانک شماره گوشی پیدایش می باشد

که مکث پیامک بصورت رایگان و دسته بندی شده در اختیار شما قرار می دهد .

شما می‌توانید با به کار گیری از این بانک شماره گوشی تلفن , اس ام اس انبوه تبلیغاتی در مرحله شهر بانه ارسال نمایید .

شماره های فعال بخشها شهر بانه در سامانه اس ام اس موجود میباشند و شما می‌توانید

به راحتی به بخشها انگیزه خویش درین شهر اس ام اس ارسال فرمائید .

ولی احتمال دارد بعضا از اشخاص نیازی به ارسال اس ام اس انبوه تبلیغاتی نداشته باشند و بخواهند

فقط به محدوده مشخصی از شهر بانه اس ام اس تبلیغاتی ارسال نمایند .

راه‌حل چیست؟

پنل پیام کوتاه بانه

ارسال اس ام اس مبتنی بر حوزه‌ ای کدپستی در پنل پیامک بانه

نگران نباشید! برای ارسال هدفمند شما پنل پیام کوتاه بانه , امکانی با اسم ارسال کدپستی را مهیا نموده است

تا میزان دارایی تبلیغاتی خویش را صرف کاری نمایید که برایتان بازدهی دارااست .

فقط کافیست کدپستی حوزه‌ ای را که می‌خواهید پیام کوتاه تبلیغاتی ارسال فرمائید ,

در سامانه وارد کرده و به تعداد دلخواهی از شماره ها اس ام اس ارسال نمائید .

در حالتی که صاحب و مالک دکان مواد غذایی , اسباب و اثاث خانگی و… باشید ,

قاعدتا اکثر اوقات مشتریان شما‌را اشخاص در حدود محل کسب و کارتان تشکیل می‌دهد .

به این ترتیب بازار انگیزه شما دقیقا حول مکانی است که در آنجا کار دارید .

کافی است تا در پنل اس ام اس به نصیب ارسال حوزه‌ ای بروید و شهر بانه را گزینش نمائید .

صرفا کافیست برای ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی حوزه‌ مورد نظرتان را تعیین نمائید .

تعداد مخاطبان موجود نمایش داده می شود که می‌توانید به همگی یا این که تعداد دلخواهی از آن‌ها پیام کوتاه ارسال فرمائید .

شما می توانید با به کارگیری از امکان ارسال کدپستی یا این که ارسال از روی نقشه پنل پیام کوتاه بانه ,

به منطقه دلخواه خویش پیام کوتاه ارسال فرمائید .

برای داده ها بیشتر درمورد ارسال از روش کد پستی از شما دعوت می‌کنم به مقاله ما سر بزنید…