متن تبریک روز جهانی عکاسی (2)

 

پیام کوتاه تهنیت روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
اس ام اس تهنیت روز جهانی عکاسی

 

“ عکاس ” کسی است که درین عالم , چیزی را می بیند که احتمال دارد هیچ کسی جز خودش توانمند به دیدن آن نباشد . عکاس ها با ثبت آثارشان , آنگاه دیگری از عالم را به منظر عموم می‌رسانند که امری ستودنی است .

روز جهانی عکاس خوش‌یمن

اس ام اس شادباش روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
روز جهانی عکاسی

به خاطر لبخند تو بود

که اینجانب عکاس شدم . . .

گشوده نیز بخند

می‌خواهم

خنده هایت را جهانی کنم !

روز جهانی عکاسی میمون

 

 متن تبریک روز جهانی عکاسی

اس ام اس شادباش روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
مورخ روز جهانی عکاسی

 

زمین هنر است و عکاسان شاهد این هنر میباشند

روز جهانی عکاس گرامی باد

اس ام اس تهنیت روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
روز جهانی عکاسی خجسته

سکوتت را با صدای چلیک چلیک دوربینت بشکن .

بگذار همگی صدای چلیک چلیکش را بشنوند .

بگذار همگی متوجه حضور تو باشند .

بگذار تمامی به دنباله یافت کردن نقطه رویت کرد تو باشند .

تو خودت مدام خموشی می کنی و دوربینت خموشی تو‌را می شکند .

دوربینت به کلیه میگوید : چیلیک ;

یعنی اینجانب دوربین عکاسی یک عکاسم . ‌‌

تو از هیچ چیز و هیچکس ترس نداری .

در پیکار و فتنه و خون تو مانند یک رزمنده البته بجای تفنگ و آر پی جی , دوربینت را با لنز زومش بالای خاکریز می‌آوری و با صدای شاتر که میگوید چیلیک به قلب معاند می زنی .

تمامی جا هستی و البته چشم نمیشوی .

البته آن تصاویر به یاد ماندنی تو اند که حضور تورا اثبات می‌نمایند و تورا جاودانه ;

روز جهانی عکاسی میمون

 

پیام کوتاه شادباش روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
نوشته شادباش روز جهانی عکاسی

 

«ثبت یک تصویر , اثبات کردن یک لحظه , نشان میدهد که حقیقت حقیقتا چقدر بی نیاز است . »

روز جهانی عکاسی میمون .

پیام کوتاه تهنیت روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
شادباش روز جهانی عکاسی

یک پرتره در باطن دوربین ساخته نمی‌شود , بلکه در هر دو طرف آن ساخته می شود . » – ادوارد استایکن

روز عکاس بر تمام عکاسان عزیز میمون

اس ام اس شادباش روز جهانی عکاسی , نوشته شادباش روز عکاسی
روز جهانی عکاسی

در قابِ نگاهِ شما

جهان چه عاشقانه قشنگ می شود!

۱۹ آگوست

 

متن تبریک روز جهانی عکاسی (2)