قرارداد سامانه پیام کوتاه طاها

بسمه تعالی

قرارداد فروش سامانه و خدمات پیام کوتاه (SMS)

ماده ۱. طرفین قرارداد

این قرارداد بین ……………………………. به نمایندگی آقای / خانم ……………………………. نام پدر ………………….. متولد ………….. دارای شماره ملی …………………………. که بعدازاین خریدار خوانده می‌شود ازیک‌طرف و ……………………………. به نمایندگی مجموعه فرهنگی طاها پیامک ( Taha SMS  ) که بعدازاین فروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، بر اساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

ماده ۲. موضوع قرارداد

تأمین سرویس ارزش‌افزوده جهت دریافت و ارسال پیامک به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه و از شبکه به خریدار از طریق سامانه پیام کوتاه.

ماده ۳. مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ  …………………………….  به مدت یکسال می‌باشد و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم‌الاجرا است.

( لازم بذکر است درصورت تمایل و اعلام خریدار ، سامانه هرسال با هزینه صفر تومان برایشان تمدید میگردد )

 ماده ۴. مبلغ کل قرارداد

۱-۴هزینه ثابت

الف) هزینه راه‌اندازی سرویس و ارائه سامانه پیام کوتاه مبلغ ……………………………. ریال می‌باشد.

ب) هزینه دو خط اختصاصی 14 و 15 رقمی با سرشماره‌ های 50001 ، 50002 ، 50004 ، 50005  با ارقام دلخواه بصورت رایگان فعال می‌باشد.

تبصره ۱: خطوط غیراختصاصی با شماره های گوناگون ( رند و کوتاه ) در اختیار مشترک به‌صورت رایگان قرارگرفته است. (دریافت پیام کوتاه از شماره نامبرده امکان‌پذیر نمی‌باشد)

تبصره ۲: بهای دریافت خدمات جدید مازاد بر قرارداد اولیه (ازجمله دریافت سرویس و شماره اختصاصی) مربوط به هزینه ثابت قرارداد طی صورت‌حساب جداگانه‌ای برای خریدار ارسال می‌گردد. بدیهی است تخصیص خدمات و شماره‌های مزبور پس از پرداخت مبلغ صورت‌حساب ارسالی و تسویه‌حساب با فروشنده انجام می‌پذیرد.

۲-۴هزینه متغیر

هزینه ارسال و دریافت هر پیامک طبق جداول در بخش پروفایل سامانه رسمی اپراتور مربوطه بر اساس اعتبار تخصیص‌یافته (به تفکیک فارسی و انگلیسی) محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳: در صورت تغییر در تعرفه‌های مرتبط با موضوع قرارداد (ازجمله تعرفه هزینه ثابت و متغیر) و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور ازجمله شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، رایتل، تالیا و… تغییرات و تعرفه‌های جدید از تاریخ مصوب و موردنظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گردیده و طی الحاقیه به قرارداد افزوده می‌گردد.

تبصره ۴: در صورت ضرورت تغییر در تعرفه‌های مندرج در جداول مذکور، بر اساس درخواست کتبی فروشنده، تعرفه‌های جدید با توافق طرفین تعیین و در قالب الحاقیه به قرارداد حاضر افزوده می‌گردد.

ماده ۵. نحوه پرداخت

۱-۵- خریدار موظف به پرداخت هزینه ثابت قرارداد موضوع بند ۱-۴ پس از امضاء و مبادله قرارداد می‌باشد. بدیهی است قرارداد پس از پرداخت مبلغ فوق‌الذکر نافذ خواهد بود.

۲-۵- هزینه متغیر قرارداد بر اساس سفارش و درخواست خریدار مطابق با جدول مندرج در بند ۲-۴ قرارداد محاسبه و در وجه فروشنده پرداخت می‌گردد. بدیهی است اعتبار درخواستی پس از پرداخت هزینه مربوطه، به خریدار تخصیص داده می‌شود.

 تبصره ۵: بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۷۵۳-۲۵۹-۲۱۳ مورخ ۸/۴/۸۷ موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده، معادل 9 %  ( در سال جاری – 1399 ) به صورتحساب‌های خریدار به‌عنوان علی‌الحساب مالیات بر ارزش‌افزوده جهت واریز به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور افزوده و توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

تبصره ۶: هزینه دریافت پیام‌های کوتاه موضوع قرارداد، بر اساس هر پیامک دریافتی بصورت رایگان خواهد بود .

ماده ۶. تعهدات خریدار

۱-۶ – مسئولیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می‌باشد و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی دراین‌ارتباط مصون و مبری می‌دارد.

۲-۶ – درصورتی‌که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصلاح قانونی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمان‌بندی انتقال پیامک‌های مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

۳-۶- خریدار مجاز به ارسال پیامک به‌صورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیامک نباشد). خریدار موظف است هویت شخص ارسال‌کننده پیامک را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم، امکان شناسایی وجود داشته باشد.

تبصره ۷: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیامک ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی به فروشنده گردد، به‌طور کامل به عهده و متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

۴-۶- ارسال پیامک‌های غیرمجاز که مطابق با قوانین کشور نباشد سبب مسدود شدن پنل کاربری و ارجاع به مراجع قضایی می‌گردد.

۵-۶- خریدار در ارسال پیام‌های تجاری نباید از Header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه‌کننده استفاده نمایند.

۶-۶- چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد.

۷-۶- خریدار متعهد می‌باشد کلیه قوانین و مقررات مصوب که ممکن است در آینده برای ارسال پیام‌های ناخواسته وضع گردد اجرا نماید.

۸- ۶- برای پیام‌های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت‌کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خریدار متعهد به جبران آن می‌باشد.

۹- ۶- خریدار باید محدودیت‌های شبکه و SMS-Center را در ارائه سرویس‌ها در نظر بگیرد.

۱۰- ۶- مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام‌های خریدار برای مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می‌باشد.

۱۱ – ۶ – محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.

  • با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
  • باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
  • مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
  • به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛
  • با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

۱2- ۶-  همچنین ملاحظه و رعایت تمامی قوانین و مقررات مندرج در بخش قوانین سامانه که بصورت دوره ای بروز میگردد .

ماده ۷. تعهدات فروشنده

۱-۷ – فروشنده برای ارسال و دریافت پیامک‌ها، دو شماره اختصاصی را در طی مدت قرارداد طبق شرایط اعلام در تبصره ب بند 1 ماده 4 بصورت رایگان در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

تبصره ۸: در صورت تمدید قرارداد حاضر و استمرار برقراری خط ارتباطی فروشنده تعهد می‌نماید، شماره اختصاصی را با شرایط جدید (ازجمله اخذ هزینه ثابت برای دوره مربوطه) در اختیار خریدار قرار دهد.

ماده ۸. مالکیت اسناد و اطلاعات محرمانه

طرفین مجاز نیستند بدون کسب مجوز کتبی از یکدیگر ، اطلاعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختیار سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهند.

تبصره ۹: این تعهد به مدت ۱۰ سال معتبر می‌باشد و با اتمام کار و اختتام این قرارداد به پایان نمی‌رسد. در غیر این صورت متخلف موظف به جبران خسارت وارده به‌طرف دیگر می‌باشد.

اطلاعات و ارقام فنی که قبل از افشاء در اختیار همگان بوده و یا امکان کسب آن از منابع دیگری قابل‌اثبات باشد محرمانه تلقی نمی‌شود.

ماده ۹. حل اختلاف

کلیه اختلافات مربوط به تفسیر و یا اجرای موضوع قرارداد، در ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق توسط هیئتی مرکب از نمایندگان خریدار/ فروشنده و کارشناس مرضی‌الطرفین بررسی و رأی هیئت برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

در صورت عدم توافق جهت انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین و حل‌وفصل موضوع ظرف مدت یک ماه، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع نمایند.

ماده ۱۰. موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن

۱-۱۱- در صورت فسخ قرارداد از سوی خریدار، وی موظف است به ازای سرویس‌های ارائه‌شده تا تاریخ فسخ قرارداد، بر اساس اعلامیه فروشنده، با وی تسویه‌حساب به عمل بیاورد. درصورتی‌که فسخ قرارداد، منجر به وارد آوردن خسارت به فروشنده گردد، خریدار موظف به جبران آن خواهد بود.

۲-۱۱- هر یک از طرفین با اعلام قبلی یک‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشند، به شرطی که نحوه فسخ قرارداد موردتوافق قرار گیرد.

تبصره ۱۰: در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار وی هیچ‌گونه ادعای خسارت یا دریافت وجه باقیمانده اعتبار موجود در سامانه خود را نداشته و مختار است که تمامی موجودی اعتبار خود را مصرف نموده یا مصرف ننماید. فروشنده هیچ‌گونه التزامی نسبت با عودت وجه اعتبار باقیمانده در سامانه به خریدار نخواهد داشت؛ و همچنین در صورت فسخ قرارداد از سوی فروشنده، فروشنده تعهد می‌نماید که وجه اعتبار باقیمانده در سامانه را به خریدار عودت نماید.

ماده ۱۱. فورس ماژور

حوادث غیرمترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و امثالهم که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق می‌شود. در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین، می‌بایست ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وقوع حوادث غیرمترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید.

در حالت فورس ماژور هیچ‌یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذکر ظرف مهلت تعیین‌شده کلیه مسئولیت‌ها و جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به‌طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می‌باشد.

ماده ۱۲. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار :   ………………………………………………………

نشانی فروشنده ( دفتر مرکزی  ) : مشهد مقدس ، سه راه کاشانی ، روبرو کتابخانه فردوسی ، قرارگاه سایبری شهید محمدرضا مقدسیان

ماده ۱۳. نحوه ورود به سایت

خریدار مجاز است از طریق سایت www. Taha SMS .com  یا سایت‌های رسمی مجموعه طاها پیامک از سامانه استفاده نماید.

نام کاربری (…………………………….) و کلمه عبور برای استفاده از سرویس در اختیار خریدار توسط آقای ……………………………. نماینده شرکت قرار داده شد.

ماده ۱۴. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این قرارداد در دو نسخه ۱۴ ماده، ۱۰ تبصره تنظیم‌شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

امضای طرف قرارداد                                           امضای نماینده مجموعه