اضافه شدن سرویس ارزش افزوده (VAS)

اضافه شدن سرویس ارزش افزوده(VAS)

فهرست مطالب

سامانه پیام کوتاه طاها اس ام اس
Golden Web .iR

اضافه شدن سرویس ارزش افزوده (VAS)

طولانی تر شدن خدمت بها افزوده ( VAS )

روش نخستین ( ارسال معمولی ) :

اضافه شدن سرویس ارزش افزوده(VAS)
اضافه شدن سرویس ارزش افزوده(VAS)

درین روش موسسه یا این که اداره هزینه اس ام اس را پرداخت می‌نماید

و به اشخاص متبوع خویش که شماره گوشی تلفن های همراه آنان را دارااست

اس ام اس ارسال می کند این روش سالیان متعددی است که انجام می شود

که پیام کوتاه هایتبلیغاتی یا این که آگهی سازمانها به‌این صورت هست .
از معایت این روش می شود به احتمال عدم رضایت اخذ کننده پیام و هزینه

بر بودن این روش برای موسسه یا این که اداره اسم پیروزی .

روش دوم ( شارژ معکوس یا این که V . A . S ) :

در‌این روش یک موسسه یا این که اداره , خدماتی ارائه می‌نمایید

که اخذ داده ها آن برای اشخاص باارزش است لذا هر شخصی که به آن داده ها نیازمند باشد

با ارسال درخواستی به شماره پیام کوتاه متبوع سازه به موقعیت آن , محتوای موردنیاز خویش را اخذ می‌نماید

و هزینه پیامکهای دریافتی از شارژ اعتباری موبایل خویش شخص کسر می شود .

در خدمت شارژ معکوس شخص هر گاه بخواهد میتواند با ارسال کلمه و واژه ” off ”

و یا این که ” خاموش ” به به عبارتی شماره پیامکی که از آنپیامک اخذ می‌نماید حالت کنسل عضویت را اخذ کند .

مهم ترین مزیت خدمت های بها افزوده تعیین اخذ پیام کوتاه به اختیار خویش شخص هست

و همینطور به دلیل عدم نیاز بهپرداخت هزینه بوسیله اداره ارائه کننده سرویس ها

می توان تراز پاسخگویی به مخاطب را مضاعف بالا موفقیت .
به عنوان مثال این روش می شود به ارائه خدمان آموزشی پرداخت

که نمونه مرسوم آن اخذ پیامکهای با محتوای احکام یا این که حدیث روزمی باشد

که مخاطبان به تعیین خویش روزمره یک حکم دینی یا این که یک حدیث را اخذ میکنند
نمونه : شما میتوانید با ارسال عدد ۱۱۱ به شماره پیام کوتاه ۱۰۰۰xxxxxx

روزمره یک پیام کوتاه با موضع تربیت فرزند اخذ نمائید .

اضافه شدن سرویس ارزش افزوده (VAS)

 

در صورت  تمایل به ساایت های دیگر ما مراجعه کنید

پنل اس ام اس

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

سامانه چاپ آنلاین

اصلی

ثبت نام

تعرفه و امکانات

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

Login

جهت ورود هر سامانه کلیک نمایید